Третата транс-национална средба на SEED проектот се одржа во Загреб

ORYX групација дава поддршка на зголемување на патната безбедност преку обука на возачите Европската Унија и 9 организации специјализирани за обука на возачите вклучени во патниот транспорт од 7 земји ги здружија напорите за подобрување на квалитетот на обуката за професионалните возачи во Југоисточна Европа. Третата транс-национална средба на SEED проектот се одржа во Загреб…