€ 449,710 одобрено да побољша безбедност на путевима широм југоисточне Европе

Европска унија и 9 кључних актера у друмском саобраћају на пољу стручног усавршавања су се удружили да побољшају програм квалификације професионалних возача и систем обуке у југоисточној Европи.

Хармонизација, стандарди, боља инфраструктура, безбеднији и сигурнији друмски саобраћај постижемо  кроз ефикаснију  и квалитетнију обуку, затим побољшање образовања возача је у центру Новог пројекта “SEED-PROJECT”. Полазећи од мултинационалне иницијативе за обуку У југоисточној Европи, Европскa комисијa  кроз “Ерасмус +”, суфинансира програм. На тај начин,  ова иницијатива потврђује значај почетне и саме периодичне обуке, стручног образовања у сектору друмског саобраћаја.

Државе југоисточне Европе требају усклађени програм, те јединствене стандарде за квалификацију професионалних возача (SEED-PROJECT),  зато је циљ пројекта,  првенствено усмерен  ради  подизања нивоа обуке и вештине, те техничког нивоа инструктора у циљу постизања квалитета почетне и периодичне обуке за професионалне возаче у југоисточној регији Европе , где је Светска здравствена организација кроз  “Глобални Извештај о статусу безбедности саобраћаја на путевима 2013″  саопштила да постоји највећа стопа саобраћајних незгода са погинулим-страдалим,  него у остатку ЕУ.

Девет партнера (1) из области обуке у друмском саобраћају, кроз пројекат (SEED-PROJECT),  се стручно усавршавају, те удружују своје ресурсе да развију програм обуке за возаче и инструкторе у региону, уз помоћ неких 449,710 евра која су обезбеђена од стране Европске комисије.

“(SEED-PROJECT),  Са овим пројектом, ми ћемо промовисати иновативне и интерактивне педагошке приступе целоживотном образовању професионалних возача. Такође, док истражујемо нове облике обуке и стратегије учења, добијамо резултанту јачања професионалних компетенција у друмском транспорта и подижемо професионалност и стручну спрему. Организоваћемо предавања, обуке за „пилот“ групе, радионице и националне манифестације за подизање свести у свакој циљној земљи. Сви знамо да је важно ојачати конкуретност друмских превозника, а ми смо спремни да уложимо све могуће ресурсе, знање и напоре за развој свеобухватног и модерног образовног система обуке возача који је у складу са међународним и ЕУ стандардима квалитета “, закључио је Велибор Пеулић, Регионални Координатор пројекта (SEED-PROJECT).

(1) Партнери на пројекту: IRU PROJECTS (Белгија), Центар за образовање Широки Бријег (Босна и Херцеговина), ПOу АМЦ Нова Градишка, ОРYX Group, Еко Мобилис (Хрватска), Група Промотранс (Француска), Факултет Темпулли (Косово * резолуција УН-а), (БЈР Македонија) и Привредна комора Србије (Сербиа).

European-Union
IRU
International-transport-forum

Partners video material